Ligonio slauga: viskas, ką reikia žinoti

Slaugos poreikis vyresnio amžiaus žmonėms gali susiformuoti palaipsniui, tačiau gali atsirasti ir labai netikėtai. Tiek vienu, tiek kitu atveju iškyla begalė klausimų: ieškoti slaugos įstaigos ar patiems prižiūrėti senolį, kokios slaugos paslaugos aktualiausios konkrečiu atveju, kam skiriama slauga, socialinės garantijos prižiūrintiems šeimos narį ir daugelis kitokių rūpesčių. Todėl verta iš anksto pasidomėti senjorų priežiūros niuansais, kad ateityje tokie rūpesčiai pareikalautų tik minimalių pastangų, o visą savo energiją galėtumėte skirti bendravimui su nelengvais gyvenimo iššūkiais susidūrusiu senoliu ar kitu ligoniu.

Kam skiriama ligonio slauga?

Kai artimo žmogaus slauga tampa akivaizdžiai neišvengiama, klausimas  – kam  gali būti skiriama slauga –  labai aktualus. Žmonėms, nesusidūrusiems su tuo, išties gana sunku atsirinkti, kuomet jie gali kreiptis dėl slaugos paslaugų, kuomet dar reiktų palaukti.  Slaugos paslaugos  pacientams suteikiamos, kai:

 • Nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Šie poreikiai skirstomi į du lygius:
 • I lygis (reikalinga nuolatinė 8 val. per parą ar ilgesnės trukmės slauga);
 • II lygis (reikalinga nuolatinė 6-7 val. per parą slauga).
 • Nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis su dideliais specialiaisiais poreikiais. Šie poreikiai taip pat skirstomi į du lygius:
 • I lygis (reikalinga nuolatinė 4-5 val. per parą kitų asmenų teikiama priežiūra);
 • II lygis (reikalinga nuolatinė ne ilgesnė 3 val. per parą kitų asmenų teikiama priežiūra).
 • Po gydymo stacionare pacientams dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas ir jie yra visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos.
 • Atlikta tracheostoma ar gastrostoma. Tracheostoma – chirurginiu būdu išoriškai suformuota žiotis trachėjoje, gastrostoma – įstatytas vamzdelis į skrandį.

Kaip susitvarkyti ligonio slaugą ir kaip patekti į slaugos ligoninę?

Pacientai į slaugos ligoninę siunčiami, kai jiems nustatyta tiksli diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas bei negalima skirti medicininės reabilitacijos. Pacientai į slaugos ligonines gali būti siunčiami po slaugos paciento namuose, kai ambulatorinė pagalba neefektyvi, užsitęsus ligai, kai nereikia aktyvaus stacionarinio gydymo, o medicininės reabilitacijos taikyti negalima.

Norint susitvarkyti ligonio slaugą ir gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją, asmuo arba jo atstovas turi kreiptis į asmens sveikatos įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikti laisvos formos prašymą dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas.  Gydantis gydytojas nustato diagnozę ir išrašo siuntimą.

Paprastai tvarkant senyvo amžiaus žmonių slaugą ir siekiant gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją, reikalingi tokie dokumentai:

 • asmens, kuriam nustatomi specialieji poreikiai, tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 • prašymas dėl specialiųjų poreikių nustatymo;
 • asmens, kuriam sukako senatvės pensijos amžius, 3 x 4 cm dydžio savo nuotrauka.

Kreipdamiesi  į slaugos ligoninę, pacientai turi turėti šeimos gydytojo ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų siuntimą. Šios paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto, ne ilgiau kaip už 120 dienų. Jei pacientas išnaudojęs 120 dienų, nori tęsti gydymą, galima pasinaudoti mokomomis paslaugomis.

Slaugos paslaugos ne ką mažiau efektyviai gali būti suteikiamos ir namuose. Slaugytojai pacientų namuose gali atlikti nemažai įvairių slaugos procedūrų: suleisti vaistus, prijungti ir prižiūrėti lašinės sistemą, paimti kraują ar šlapimą laboratoriniams tyrimams, padaryti elektrokardiogramą, užtikrinti žaizdų bei pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūrą, enterinį maitinimą ir kt.

Tuo tarpu slaugytojų padėjėjai pakeičia sauskelnes, pagamina valgį ir pamaitina ligonį, išveda pasivaikščioti, padeda apsiprausti ir suteikia kitas kasdieninės higienos paslaugas.

Ligos išmoka slaugant ar prižiūrint šeimos narį

Ligos išmoka slaugantiems susirgusį šeimos narį  mokama, kai dėl būtinybės juos slaugyti ar prižiūrėti asmuo praranda darbo pajamas. Ligos išmoką gausite jeigu esate apdraustas ligos socialiniu draudimu ir iki laikinojo nedarbingumo dienos esate  sukaupę bent 3 mėnesių ligos socialinio draudimo stažą per paskutinius 12 mėn. arba bent 6 mėnesių ligos socialinio draudimo stažą per praėjusius 24 mėnesius. Svarbu žinoti, jog savarankiškai dirbantys gyventojai  taip pat gali gauti ligos išmoką. Beje, išskyrus tuos, kurie vykdo veiklą su verslo liudijimu.  Ligos išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama tik tada, kai gyventojas yra apdraustas ligos socialiniu draudimu ir turi reikiamą ligos socialinio draudimo stažą.

Ligos išmoka sudaro 65,94 proc. atlyginimo, neatskaičius mokesčių ir ji mokama nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos.

Socialinės garantijos nedirbantiems, bet slaugantiems šeimos narį

Tie žmonės, kurie turi darbo vietą, tačiau pastaruoju metu slaugo negalią turinčius asmenis su nuolatiniais slaugos poreikiais, yra draudžiami valstybės lėšomis pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu. Norėdami gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką, šie asmenys turi registruotis Užimtumo tarnyboje ir gauti bedarbio statusą. Ši išmoka skiriama asmenims, kurie per paskutinius 30 mėnesių iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos turi bent 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą.

Jei nedarbo išmoka priklauso, ji mokama 9 mėnesius. Išmoką sudaro dvi dalys – pastovioji ir kintamoji: pastovioji dalis 2021 metais sudaro 149,39 eurų, kintamoji priklauso nuo buvusio darbo užmokesčio ir sumokėtų „Sodros“ įmokų.  Pirmaisiais mėnesiais išmoka yra didesnė, vėliau ji  mažėja.

Prašymą skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką galite pateikti:

 • Užimtumo tarnyboje;
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių;
 • Asmeninėje „Sodros“ paskyroje.

Socialinės paslaugos asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose

Asmenys, namuose slaugantys ir prižiūrintys senyvo amžiaus artimąjį, gali kreiptis pagalbos į savo gyvenamosios vietos savivaldybę (seniūniją) ar savivaldybės paskirtą įstaigą dėl socialinių paslaugų savo artimajam ir sau. Tokiems asmenims suteikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ar atstovavimo paslaugos, susijusios su ligonio slauga ir prižiūra. Galimos ir spec. paslaugos – nuvykimas su neįgaliu asmeniu į polikliniką ar kitas įstaigas, transporto organizavimas, pagalba  maistu, medikamentais ir kita.

Artimųjų slauga namuose dažnai sukelia įvairiausių emocijų su kuriomis sunku susidoroti. Todėl  gali būti pasiūlyta psichosocialinė ar krizių įveikimo pagalba.

Ne ką mažiau svarbu ir patarimai, kaip pačiam padėti savo artimajam, kuriam reikia slaugos. Labai svarbu sužadinti norą pasveikti arba bent jau nepabloginti padėties. Kai kurių ligonių pasikeičia charakteris, jie tampa kaprizingi, neretai visiškai nenori judėti, nors jų fizinė būklė leidžia tai daryti. Tokie psichiniai-emociniai sutrikimai komplikuoja galimybę pasveikti. Neilgi pasivaikščiojimai lauke, skatinimas bet kokius, kad ir pačius smulkiausius veiksmus atlikti patiems, neįkyrus skatinimas domėtis visuomeniniu gyvenimu tikrai ligoniui suteiks daugiau tiek fizinių, tiek emocinių jėgų. Be to, tokie dalykai stabdo įvairiausių tiek fizinių, tiek psichinių ligų vystymąsi. Visgi, reiktų žinoti ribas ir nesužadinti nepagrįstų vilčių ir iliuzijų.

Socialinių paslaugų mokesčiai

Jeigu dėl slaugos paslaugų kreipiamasi tiesiogiai į paslaugų suteikėją, sakykim, privačius globos namus, tuomet gali tekti mokėti visą paslaugos kainą. Kai sprendimą skirti socialines paslaugas priima savivaldybė, dalį socialinių paslaugų kainos apmoka paslaugos gavėjas, kitą dalį – savivaldybė. Asmens mokėjimo už socialines paslaugas dydis priklauso nuo asmens gaunamų pajamų, paslaugų rūšies, jų teikimo trukmės ir  asmens šeimyninės padėties. Dėl to reikia kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, seniūniją ar kitą savivaldybės nurodytą įstaigą.